Avís legal i política de privadesa

Avís Legal

 

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.bagesdigital.com, domiciliada a C / Saclosa, 21, Manresa, 08242 – Barcelona, ​​la raó social del Responsable del fitxer és BAGES DIGITAL, S.L. (SARRIÓ), de qual és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

 

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal el poder servir la informació que els usuaris de la web ens sol·liciten a través d’aquesta via.

 

Els destinataris d’aquesta informació únicament seran els departaments en què s’organitza BAGES DIGITAL, S.L. (SARRIÓy ens col·laboradors oportuns per l’acompliment de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els termes de l’art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així com la cessió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei

 

Únicament són obligatoris els camps NOM i E-MAIL del formulari on-line per poder procedir a l’enviament de la sol·licitud d’informació.

 

En el període de temps que transcorri entre la sol·licitud de consulta i la nostra resposta, es garanteix l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició de l’usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per això dirigirà la seva sol·licitud a través del correu electrònic sarrio@sarrio.cat o bé a l’adreça postal C / Saclosa, 21, Manresa, 08242 – Barcelona.
La Web www.bagesdigital.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de BAGES DIGITAL, S.L. (SARRIÓ), ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

 

La política de cookies de la pàgina web es troba regulada en l’apartat corresponent a disposició de l’usuari de la mateixa.

 

La Web www.bagesdigital.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al responsable del fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

 

La prestació del servei de portal i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Política de Privadesa

 

Responsable Tractament:: BAGES DIGITAL, S.L. (SARRIÓ) – B66103029, amb domicili a  C/ Saclosa, 21.  08242 Manresa. Telèfon 938727998 i mail: sarrio@sarrio.cat

FINALITAT

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder complir amb la nostra relació comercial, i realitzar la facturació del mateix.

 

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

COMUNICACIONS  COMERCIALS

Així mateix, i en base al seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació comercial sobre els nostres productes i novetats a través de correu electrònic. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic «EMAIL»

 

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

 

DESTINATARIS

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessa tBAGES DIGITAL, S.L. (SARRIÓ) no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

 

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

 

DRETS

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.